Buku Kaedah Menghafaz Al—Quran

RM 29.90


Buku Tips Hafazan Al-Quran ini amat sesuai untuk mereka yang sedang mencari formula untuk menghafaz al-Quran dan juga kepada ibu bapa yang ingin mengurus sendiri anak mereka untuk menghafaz al-Quran. Buku ini lengkap dengan tajwid, intisari kandungan surah, asbab nuzul & makna ayat.

Memahami, menghayati & beramal dengan surah ;

Surah Al-Khafi
Surah Luqman
Surah As-Sajadah
Surah Yasin
Surah Al-Rahman
Surah Al-Waaqiah
Surah Al-Mulk
Surah Insaan

Panduan dan Latihan
Sistem 4T ; Tahsin - Talaqi - Tasmi' - Tahfiz

Your cart is currently empty.
Continue shopping